• Legislația aplicabilă în perioada stării de urgență;
  • Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;
  • Actele Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică;
  • Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.
  • Deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău.

Legea Nr. LP212/2004 din 24.06.2004privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război.

Hotărârea Parlamentului nr.55 din 17.03.2020 – privind declararea stării de urgență.  

Legea nr.56 din 02.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor.

Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 5 din 25 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 7 din 27 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 8 din 28 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 9 din 30 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 11 din 02 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 12 din 03 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 13 din 03 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 14 din 06 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 15 din 08 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 17 din 13 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 18 din 15 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 19 din 17 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 20 din 21 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 21 din 24 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 22 din 27 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 23 din 28 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 24 din 29 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 25 din 05 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 26 din 07 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 27 din 08 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 28 din 12 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 29 din 14 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 30 din 15 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

Actele Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

Hotărîrea nr. 1 din 2 februarie 2020 Privind situaţia epidemiologică la infecţia cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire şi răspuns

Hotărîre nr. 2 din 24 februarie 2020 privind situaţia epidemiologică la infecţia cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire şi răspuns

Hotărîre nr. 3 din 08 martie 2020 privind situaţia epidemiologică la infecţia cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire şi răspuns

Hotărâre nr. 4 din 09 martie 2020 privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou, măsurile de prevenire și răspuns

Hotărâre nr. 6 din 10 martie 2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19

Hotărâre nr. 7 din 13 martie 2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19

Hotărâre nr. 8 din 15 martie 2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19

Hotărâre nr. 9 din 15 martie 2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19

Hotărâre nr. 10 din 15 mai 2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19

Hotărâre nr.11 din 15 mai 2020 privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19

Deciziile Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău

Decizia CPSE Chișinău nr.1

Decizia CPSE Chișinău nr.2

Decizia CPSE Chișinău nr.3

Decizia CPSE Chișinău nr.4

Decizia CPSE Chișinău nr.5

Decizia CPSE Chișinău nr.6

Decizia CPSE Chișinău nr.7

Decizia CPSE Chișinău nr.8

Decizia CPSE Chișinău nr.9

Decizia CPSE Chișinău nr.10

Documentul elaborat de Banca Națională și Ministerul Finanțelor și adoptat de Parlament, a fost promulgat de președinte și publicat în numărul din 16.11.2018 al Monitorului Oficial. Amintim că, reorganizarea Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară a fost prevăzută de Legea privind însănătoşirea băncilor și de Rezoluția bancară și a fost stipulată și în Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere al RM-UE pentru perioada 2017-2019. Potrivit legii, Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară va acționa ca o structură a cooperării interdepartamentale, fără statutul de persoană juridică, care este un organism desemnat național macroprudențial responsabil cu coordonarea implementării politicilor și activităților macroprudențiale pentru prevenirea și soluționarea situațiilor de criză financiară sistemică.

Continuă lectura

Potrivit serviciului de presă al Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în ultimii 3 ani, UE și-a deschis aproape complet piața pentru importurile fără taxe vamale din Republica Moldova. Acest lucru a oferit o mare oportunitate companiilor moldovenești, deși nu toate companiile sunt conștiente de modul în care pot beneficia de acest fapt. Prin urmare, UE finanțează un pachet de sprijin pentru unele companii moldovenești, pentru a le ajuta să înțeleagă mai mult despre modul în care pot beneficia de acestea și pot obține un acces mai mare la piața UE. Acest pachet va fi furnizat printr-un proiect de asistență tehnică (Sprijin pentru Cadrul de Infrastructurii Calității în contextul DCFTA (Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare) în Republica Moldova), finanțat de Uniunea Europeană și implementat în cooperare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

Continuă lectura

Cabinetul de miniștri a aprobat hotărârea cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Acesta  este structurat în 17 articole și stabilește principiile juridice de bază, menite să fortifice relațiile investiționale și să intensifice dialogul economic bilateral între cele două state. Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, proiectul Acordului a fost remis în adresa Republicii Moldova de către partea italiană. „Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, încheiat între Italia și Moldova la 19.07.1997 a expirat și nu poate fi prelungit. În context, inițiem negocierile pe marginea unui nou Acord”, a precizat ministrul. Ministerul Economiei și Infrastructurii va fi organul responsabil de desfășurarea procesului de negocieri, care vor avea loc prin canale diplomatice. Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă de 10 ani, ulterior, acesta va fi prelungit automat pentru o perioadă de 5 ani.

Acest lucru este prevăzut de modificările Regulamentului privind deschiderea informațiilor privind serviciile prestate de participanții profesioniști ai pieței financiare nebancare, care au fost aprobate de Comisia Națională a Pieței Financiare în baza noilor prevederi ale Legii instituțiilor de credit nebancare. Modificările prevăd că o instituție de credit nebancară furnizează clienților informații despre condițiile de acordare a împrumuturilor nebancare și a leasingului financiar, inclusiv: suma (minimă și maximă); termenul (minim și maxim); rata dobânzii; divulgarea costului total al împrumutului nebancar / leasingului financiar; dobânda anuală reală, specificată în informațiile obligatorii furnizate clientului înainte de încheierea contractului (cu exemplul în care se utilizează toate ipotezele utilizate pentru calcularea ratei dobânzii corespunzătoare) și în contractele de împrumut /leasing financiar nebancar; dimensiunea sumei totale plătite de client și metoda de calcul a acesteia, precum și mărimea penalizării pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată. 

Continuă lectura

Imagini pentru mbw.md 2018

Aspecte privind organizarea săptămânii de afaceri au fost analizate în cadrul unei ședințe prezidate de premierul Pavel Filip. Șeful Executivului a solicitat asigurarea bunei organizări a evenimentului care vine să promoveze imaginea țării pe plan internațional și să deschidă calea pentru noi inițiative. În acest context, premierul a subliniat importanța participării companiilor străine și atragerea celor, care sunt în căutarea oportunităților de extindere în țara noastră. Moldova Business Week este un eveniment organizat anual pentru promovarea imaginii țării în vederea atragerii investițiilor, intensificarea dialogului dintre sectorul public și privat, sporirea competitivității companiilor autohtone pentru diversificarea și sporirea capacităților de export. Pentru a participa la eveniment, persoanele se pot înregistra pe pagina web – www.mbw.md , selectând inclusiv panelul de discuții la care doresc să participe.

Proiectul este implementat de Comitetul Executiv al Găgăuziei și finanțat de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei “Primarii pentru creștere economică”. Activitatea Centrului de informare a afacerilor va avea ca scop furnizarea de consultanță atât pentru întreprinderile existente, cât și pentru întreprinderile nou înființate. În cadrul proiectului, în 3 centre regionale din Găgăuzia – în Comrat, Ceadir-Lunge și Vulcănești, se vor desfășura lucrări în care reprezentanții mediului de afaceri pot primi sfaturi de la specialiști competenți în promovarea afacerilor și problemele de afaceri. Scopul principal al deschiderii unui Centru de Informare și Asistență pentru Afaceri este îmbunătățirea oportunităților locale și a infrastructurii de afaceri în Găgăuzia. Bugetul total al proiectului este de aproximativ 520 de mii de euro, din care UE alocă 430 de mii de euro

  • 1
  • 2